ήχος ή σιωπή, ταξίδι ή προορισμός, απέραντη πάντα σαν της ψυχής τα όνειρα!

prelude to the sea
oil on canvas
155x110 cm
©Silena