όπως πέφτουν τα φύλλα το φθινόπωρο ή όπως ο χρόνος σβήνει τις μνήμες...


Gone with the wind
oil on canvas
50x40 cm
©Silena