ο τόπος όπου συνυπάρχουν,

δίχως να συγχέονται, όλοι οι τόποι της οικουμένης, ιδωμένοι απ' όλες τις γωνίες

(Jorge Luis Borges, El Aleph)


The Aleph
oil on canvas
70x50cm
©Silena