μια άλλη θέαση...

ο ίδιος πίνακας όπως τον είδε μια καλή  μου φίλη και τον ονόμασε....


caldera
70x100 cm
©Silena

κρατώ και τις δύο εκδοχές!!